Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie is geschikt voor mensen met spanningsklachten, onverklaarbare klachten, chronische klachten, angstklachten of klachten naar aanleiding van een bepaalde situatie. Een behandeling door een psychosomatische fysiotherapeut kan dan wenselijk zijn. Dit om:

 • inzicht te verkrijgen in de relatie tussen stress en het ontstaan van de klachten;
 • leren om te gaan met stress;
 • signalen van het lichaam te leren herkennen en mee om te gaan;
 • het vertrouwen in het eigen lichaam te vergroten;
 • te onderzoeken waar de eigen grenzen liggen en daarmee leren om te gaan;
 • inzicht te verkrijgen in herstelbelemmerende motivaties en/of overtuigingen.

Werkwijze

Na aanmelding voor een psychosomatische behandeling bij Praktijk voor psychosomatische en algemene fysiotherapie Saskia Purmer wordt eerst een uitgebreide intake gedaan. Tijdens deze intake wordt gekeken naar de lichamelijke, psychische en omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen bij de klacht. Op basis van de hulpvraag en de intake wordt het behandelplan opgesteld waarin onder andere de doelen van de behandeling worden vastgelegd. U hebt als patiënt een grote inbreng waarbij een actieve rol van u wordt verwacht. Afsluitend wordt er een verslag naar uw huisarts gestuurd met het resultaat van de behandeling.

Afhankelijk van de doelen en uw voorkeuren wordt de soort behandeling bepaald. Naast algemene fysiotherapeutische behandelingen kent de psychosomatische fysiotherapeut ook enkele specifieke zoals:

 • ontspannings- en ademtherapie
 • haptische massage en communicatief bewegen
 • therapeutische communicatie
 • mindfulness

Praktijk voor psychosomatische en algemene fysiotherapie Saskia Purmer

De behandeling vindt in de meeste gevallen plaats in de praktijk die gevestigd is in het gezondheidscentrum Het Diekman. Indien nodig kan worden uitgeweken naar bijvoorbeeld de praktijk omringende sportvelden of een andere locatie. De psychosomatische fysiotherapeut is direct toegankelijk. Dit houdt in dat u zich zonder verwijsbriefje van de (huis)arts kunt aanmelden bij de psychosomatische fysiotherapeut. Vergoeding is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent. Raadpleeg altijd uw verzekering voor de voorwaarden.

Spanningsklachten zoals:

 • piekeren, somber zijn
 • burnout
 • depressieve klachten
 • angst/onzekerheid
 • slapeloosheid
 • niet meer in staat zijn te genieten en te ontspannen
 • moeite met presteren onder druk (sport, werksituaties)

Lichamelijke klachten zoals:

 • extreme vermoeidheid
 • hyperventilatie
 • druk op de borst, hartkloppingen zonder dat er sprake is van hart- of longklachten
 • onverklaarde spier- en gewrichtspijn
 • langdurige hoofd-, nek- en rugpijn
 • lichamelijke klachten waarbij een behandeling niet aanslaat
 • onverklaarde darm-, maag- en buikklachten
 • duizeligheid

Klachten die in relatie staan met recente gebeurtenis zoals:

 • overlijden van naasten
 • relationele problemen
 • werkdruk
 • ernstig ziekte
 • zwangerschap en/of bevalling

Ontspanning- en ademtherapie

Ontspannings- en ademtherapieën zijn vormen om de in het lichaam opgebouwde spanningen door middel van aandacht en adem te ervaren.  Ontspannings- en ademtherapie geeft je handvatten om je spanningen beter te reguleren. Voorbeeld is b.v. Autogene training volgens Schultz, ademtraining volgens Middendorf

Haptische massage en communicatief bewegen

Bij deze therapievormen richt je je  niet direct en niet alleen op de lichamelijke klachten en de verschijnselen, maar vooral op de oorzaak van de opgebouwde spanning. Enerzijds ligt het accent op hoe je zelf situaties ervaart, waarbij aandacht wordt geschonken aan jouw beleving  /betekenisgeving  en de ander. Anderzijds wordt gekeken hoe de ervaring zich als het ware vertaalt in jouw lichaam: hoe voelt het, wat is jouw fysieke reactie op spanning? Door middel van aanraken en bewegen kijken we samen hoe je met spanning omgaat en gaan we op zoek naar hoe je dit in je denken-voelen-doen zou kunnen veranderen.

Mindfulness

Mindfulness kun je misschien het makkelijkst begrijpen vanuit het tegendeel: leven op de automatische piloot. ‘To be mindful’ kun je vertalen met: ‘opmerkzaam zijn’, ‘gewaar zijn’. Mindfulness betekent vooral: aandacht hebben voor datgene wat in het nu speelt. En wat er is, dat mag er ook zijn. Door het doen van oefeningen gericht op Mindfulness ben je in staat je aandacht beter en daarmee je energie beter te richten. Op deze manier ontstaat meer ruimte in zowel je hoofd als in je handelingen.