Haptische relatiebegeleiding

“Leven is meervoud van lef” – Over verbinding maken

Volgens Esther Perel (psychotherapeute en relatietherapeute) bepalen onze relaties de kwaliteit van ons leven. Via relaties leren we wie we zijn. Dat geldt voor een liefdesrelatie, maar ook voor vriendschappen en werkrelaties.

In een liefdesrelatie is er sprake van een spanningsveld met aan de ene kant veiligheid en vertrouwdheid en spanning en avontuur aan de andere kant. En in dat midden bloeit de relatie en voelen we de flow.

Maar wat als je relatie al een tijdje niet lekker loopt? Als je de verbinding kwijt bent? De verbinding met elkaar of de verbinding met jezelf?

Wanneer ga je eigenlijk in relatiebegeleiding?

  • Je komt in de communicatie niet meer nader tot elkaar
  • Er is sprake van verschillende behoeften met betrekking tot je relatie
  • Het ontbreekt aan passie en intimiteit in je relatie
  • Op belangrijke thema’s is er onenigheid
  • Het vormen van een (samengesteld) gezin verloopt moeizaam
  • Door life-events (overlijden, werkeloosheid etc) is de balans in je relatie weg
  • Je bent uit elkaar gegroeid

Een vraag naar relatiebegeleiding kan ontstaan in de verschillende stadia van een relatie. Of vanuit verschillende vormen van relatie (partner, familie, ouder-kind, werk). De vraag ontstaat vanuit een conflictsituatie, maar kan ook gaan over groei vanuit de wens de relatie verder te verdiepen.

Wat doe je bij relatiebegeleiding?

De essentie van relatiebegeleiding is, dat iedereen zijn of haar plek weer (her)vindt. Bij haptische relatiebegeleiding ga je aan de slag binnen de driehoek partner-relatie-partner. De onderliggende patronen worden verhelderd door het doen van ervaringsgerichte oefeningen. Samen ondervind je zo ‘aan den lijve’ hoe thema’s als verbinding en autonomie, veiligheid en eigenheid, en zelfstandigheid en intimiteit in jullie relatie vormgegeven wordt.

De start wordt gemaakt met een kennismakingsgesprek waarin jullie behoeften worden besproken. In de volgende sessie(s) staat steeds hetgeen jullie inbrengen centraal en dient als leidraad tijdens de gesprekken.

Mocht je vragen hebben of een kennismakingsgesprek willen plannen, bel of mail mij, dan kijken we samen verder naar de mogelijkheden.